ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΦΟΡΟΥΜ

Εορτολόγιο

Συνδεδεμένοι

Έχουμε 52 επισκέπτες συνδεδεμένους

Η Σ.Σ.Α.Σ.

gif

Ημερίδα 25-1-2020

 

Φωτογραφίες

 • lsd020.jpg
 • 3k.jpg
 • milkas069.jpg
 • enimerosi.jpg
 • prl.jpg
 • 171027.jpg
 • dasaki.jpg
 • tropl008.jpg
 • pgh.jpg
 • PIROVOLIKO.jpg
 • podilato021.jpg
 • sk8.jpg
 • PALAIOD.jpg
 • papag006.jpg
 • 083.jpg
 • irakl5.jpg
 • 15august.jpg
 • MPALA.jpg
 • proagvgi_txh009.jpg
 • praksi_anapros_sintaks.jpg

Τελευταίες Εγγραφές

Σύνδεσμος Αποφοίτων ΣΣΑΣ
Στο παλιό αμφιθέατρο της Ιατρικής Σχολής PDF Εκτύπωση E-mail
Φωτογραφίες
Σάββατο, 26 Μάρτιος 2011 13:32

2 Φεβρουαρίου 1982....

 
Χρόνια Πολλά PDF Εκτύπωση E-mail
Φωτογραφίες
Παρασκευή, 25 Μάρτιος 2011 10:19

 
Διελκυστίνδα..... PDF Εκτύπωση E-mail
Φωτογραφίες
Πέμπτη, 24 Μάρτιος 2011 09:35

 
Το Ποσείδι στα...καλύτερά του PDF Εκτύπωση E-mail
Φωτογραφίες
Τετάρτη, 23 Μάρτιος 2011 09:22

 
Υπογραφοντας.... PDF Εκτύπωση E-mail
Φωτογραφίες
Τρίτη, 22 Μάρτιος 2011 10:02

 
Εργασιακό καθεστώς Αποστράτων και Αναστολή συντάξεως PDF Εκτύπωση E-mail
Βιβλίο Μελών
Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2011 10:29

altΣύμφωνα με το νόμο 3865/2010 (άρθρο 10), για τους συνταξιούχους του Δημοσίου (και αποστράτους) που εργάζονται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούνται, προβλέπεται αναστολή καταβολής της σύνταξης η των συντάξεων που λαμβάνουν από οποιαδήποτε πηγή, μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους.Για τους στρατιωτικούς συνταξιούχους η αναστολή καταβολής της σύνταξης ισχύει μέχρι τη συμπλήρωση του 53ου έτους της ηλικίας τους.
Μετά τη συμπλήρωση του 53ου έτους της ηλικίας, τα ανωτέρω πρόσωπα λαμβάνουν το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας ή του αθροίσματος των ακαθάριστων κύριων συντάξεων που αντιστοιχεί σε τριάντα ημερομίσθια  του άγαμου ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (σήμερα 991,20 ευρώ), ενώ το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας ή του αθροίσματος των ακαθάριστων κυρίων συντάξεων που υπερβαίνει τα τριάντα ημερομίσθια του άγαμου ανειδίκευτου εργάτη καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%.
Για τον προσδιορισμό του ανωτέρω εισοδηματικού κριτηρίου δεν λαμβάνεται υπόψη η επικουρική ή οι επικουρικές συντάξεις καθώς και το τυχόν καταβαλλόμενο με τη σύνταξη επίδομα οικογενειακών βαρών.

Το ανωτέρω όριο των τριάντα ημερομισθίων του άγαμου ανειδίκευτου εργάτη προσαυξάνεται κατά έξι ημερομίσθια (σήμερα 198,24 ευρώ), για κάθε ανήλικο ή ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία παιδί ή παιδί που σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές ή Ι.Ε.Κ. και μέχρι να τελειώσει τις σπουδές του, σύμφωνα με τα έτη φοίτησης που προβλέπει ο Οργανισμός της κάθε Σχολής ή του κάθε Ι.Ε.Κ., κατά περίπτωση και για ένα ακόμα έτος εφόσον συνεχίζεται η φοίτηση και πάντως όχι πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του, προκειμένου για φοίτηση σε ανώτερες ή ανώτατες Σχολές και του 22ου έτους της ηλικίας του προκειμένου για φοίτηση σε Ι.Ε.Κ.
Στις περιπτώσεις που προκύπτει περικοπή της κύριας σύνταξης και ο συνταξιούχος λαμβάνει περισσότερες της μίας κύριες συντάξεις, η περικοπή θα γίνεται στο ποσό της μεγαλύτερης κύριας σύνταξης, και εάν δεν επαρκεί, στην αμέσως επόμενη σε ύψος κύρια σύνταξη.
β) Από τους ανωτέρω περιορισμούς εξαιρούνται:

i.Όσοι απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, για τους οποίους εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν.2592/1998, καθώς και οι διατάξεις των παρ. 1 έως και 7 του άρθρου 58 του π.δ. 169/2007.
ii. Τα πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.3833/2010 (αιρετά όργανα Ο.Τ.Α., διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ., πρόεδροι, αντιπρόεδροι και μέλη ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, πρόεδροι,
αντιπρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι και τα μέλη διοικητικών συμβουλίων, κ.λ.π.), για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν.3865/2010.
iii. Όσοι απασχολούνται με μειωμένο ωράριο εργασίας και μέχρι 10 ώρες την εβδομάδα.
iv. Όσοι αυτασφαλίζονται καθώς και όσοι ασφαλίζονται υποχρεωτικά, λόγω της ιδιότητάς τους, σε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης χωρίς να ασκούν επάγγελμα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομιστεί στην αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. βεβαίωση του οικείου φορέα από την οποία να προκύπτει η αυτασφάλιση ή η υποχρεωτική ασφάλιση καθώς και σχετική υπεύθυνη δήλωση των ενδιαφερομένων. 

Επίσης και κατ' επέκταση/προέκταση των προβλεπομένων στο άρθρο 16 παραγ.1 του ν.3863/2010(απασχοληση συνταξιουχων Ιδ.Τομεα) οι ανωτέρω διαταξεις δεν εχουν εφαρμογη και για:

α) τον επιζώντα των συζύγων,
β) τους συνταξιούχους του ΟΓΑ,
γ) τους πολύτεκνους των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία,
δ) τα πρόσωπα για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις των Καν. (ΕΟΚ) 1408/71 και 574/72, καθώς και των διμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλειας,
ε)στα πρόσωπα που συνταξιοδοτήθηκαν με το ν. 3185/2003 και μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους.

 

Οι ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 10, έχουν εφαρμογή για τους συνταξιούχους που θα αναλάβουν εργασία εκτός του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή θα αυτοαπασχοληθούν από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.3865/2010 (21-7-2010) και εφεξής.
Για τους συνταξιούχους που είχαν ήδη αναλάβει εργασία εκτός του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή αυτοαπασχολούνταν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία (21-7-2010), οι διατάξεις του άρθρου 10, σε συνδυασμό με αυτές της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν.3863/2010, με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 63 του ν.2676/1999 και προβλέπεται η έναρξη ισχύος του, εφαρμόζονται από 1/1/2013 και μετά.

Γ.Αντωνιάδης

Πλχος (Ο) ε.α. Π.Ν.

 
To χορευτικό τμήμα της Σ.Σ.Α.Σ. PDF Εκτύπωση E-mail
Φωτογραφίες
Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2011 10:01

alt

Tάτσιος ,Δελιάκη, Χουριδης,Κακαμπάκου,Βάγια,Δώδος,Γκιομίση....

 
Οταν δεν μελετούσαμε.... PDF Εκτύπωση E-mail
Φωτογραφίες
Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011 11:33

Απο αριστερά: Κουκάς-Ναζίρης-Λαδας-Γκαρντολαμπάγιε-Θώδης-Ηλιακόπουλος-Καπουκρανίης-Κορδέλλος-Τζερεμές-Αντωνάκης-Τζιώτης

Κάτω: Μαλλιώρης-Καλφόπουλος-Πολυμενίδης-Αντωνιάδης

 

 
Σήκωσέ το..... PDF Εκτύπωση E-mail
Φωτογραφίες
Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011 00:06

alt

Yπολοχαγος Σάγκος, ....., Καπουκρανίδης,Κούβελας,Καραβασιλης,Παπαδόπουλος,Στεφανίδης,Τσακιρης,Καραβάς,Γκλαβίνας,Καμπυλάκης

 
Σε Δεξιωση... PDF Εκτύπωση E-mail
Φωτογραφίες
Σάββατο, 19 Μάρτιος 2011 16:01

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 453 από 461

Επίκαιρα

ΓΚΟΛΑΝΤΙΕΣ